İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız


Simfer İnsan Kaynakları

  • Sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek pazar ve müşteri odaklı bakış açısını her faaliyetin odağına yerleştirerek, sektör ve pazar sınırlarının ötesinde düşünmeyi sağlayacak bir zihinsel dönüşümü desteklemek,
  • Sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını sağlamak,
  • Kuruluşumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda sürekli öğrenen ve gelişen organizasyon yapısıyla değişimlere hazır olmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırıcı profesyonel iş ortamını ve kariyer gelişim fırsatlarını yaratmak,
  • İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak şirketimizin yönetim gücüne değer katmak,
  • Simfer’e eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, kuruluş değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak ve aramızda kalmalarını sağlamaktır.